Dutchkids homepage

 

Waarom aan de slag met Dutchkids?

"Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving".

Artikel 8 van de Wet op het Primair Onderwijs en artikel 17 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs zijn in ieder geval duidelijk over dit uitgangspunt. Vele scholen nemen dit uitgangspunt ook serieus en gebruiken verschillende gelegenheden dit uit te dragen.

Door middel van kennisoverdracht en verhoogde waakzaamheid kunnen scholen bijdragen aan het bewustwordingsproces. Art.1 heeft veel ervaring op het gebied van het adviseren van scholen bij het behandelen van racisme en discriminatie. Uit de vragen die aan Art.1 gesteld worden blijkt dat scholen op zoek zijn maar eigentijdse middelen om deze thema´s op een toegankelijke manier aan de orde te stellen. Onder andere met deze website wil Art.1 aan deze vraag tegemoet komen.

In de kerndoelen van zowel het primair onderwijs als de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt direct en indirect verwezen naar het belang van het behandelen van thema’s die op deze website aan de orde komen.

Primair Onderwijs

Dutchkids kan bij het behalen van verschillende kerndoelen gebruikt worden.

Zo kan Dutchkids gebruikt worden in het schriftelijk taalonderwijs om leerlingen te leren om informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s , tabellen en digitale bronnen (kerndoel 4). Ook is Dutchkids bij uitstek geschikt voor het leren ordenen, vergelijken en beoordelen van informatie en meningen (kerndoelen 6 en 7).

Daarnaast kan, afhankelijk van opdrachten gekoppeld aan het bekijken van de website, gewerkt worden aan vaardigheden op het gebied van mondeling en schriftelijk weergeven van meningen en informatie (kerndoelen 1, 2 en 8). Bovendien zal Dutchkids zeker gelegenheid bieden tot discussies en het leren van reageren met argumenten (kerndoel 3).

Een eventueel uitstapje naar de andere Engelstalige websites Britkid, Spanishkid, Swedkid of Czechkid kan tevens gebruikt worden in het Engelse taalonderwijs (kerndoelen 13 tot en met 16).

Dutchkids is gezien haar inhoud bij uitstek geschikt voor de kerndoelen gericht op oriëntatie op jezelf en op de wereld, en dan met name op het gebied van mens en samenleving. Specifieke kerndoelen hierbij zijn: leren zorg te dragen voor lichamelijke en psychische gezondheid van zichzelf en anderen (kerndoel 34), leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht (kerndoel 35), hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger (kerndoel 36), leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde normen en waarden (kerndoel 37), hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen (kerndoel 38).

Dutchkids sluit uiteraard ook goed aan bij de opdracht die scholen hebben om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen.

Voortgezet onderwijs

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn per 1 augustus 2006 58 globaal geformuleerde kerndoelen van kracht. Dutchkids sluit aan bij kerndoelen binnen de domeinen Nederlands, Engels en Mens en Maatschappij. Verder past Dutchkids zeer goed bij de opdracht die scholen hebben gekregen om aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie.

Binnen het domein Nederlands kunnen met behulp van Dutchkids de volgende vaardigheden verder ontwikkeld worden: informatie zoeken en ordenen in schriftelijke en digitale bronnen en deze beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen (kerndoel 5), leren deelnemen aan een discussie (kerndoel 6) en tenslotte leren verhalen en informatieve teksten leren lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden (kerndoel 8).

De dialogen van Dutchkids kunnen ook in het Engels weergegeven worden, door op de startpagina op het Britse vlaggetje te klikken. Dit maakt Dutchkids bruikbaar binnen het Engelse taalonderwijs. Ook kan gebruik gemaakt worden van ‘broertjes’ en ‘zusjes’ van Dutchkids: Britkid, Spanishkid, Swedkid of Czechkid (kerndoel 11 t/m 18).

Bovendien leent Dutchkids zich goed voor een aantal kerndoelen binnen het domein Mens en Maatschappij. Zo kan Dutchkids gebruikt worden om leerlingen te leren betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan (kerndoel 36). Ook helpt Dutchkids de leerling een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkeling in hun omgeving te plaatsen (kerndoel 38). Bij de website kunnen verwerkingsopdrachten geformuleerd worden die beantwoorden aan kerndoel 39: een eenvoudig onderzoek uit kunnen voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan presenteren.

Tenslotte sluit Dutchkids uitermate goed aan bij kerndoel 43 binnen het domein Mens en Maatschappij, waarin gesteld wordt dat de leerling dient te leren over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen.

Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer