Dutchkids homepage

 

Hoe aan de slag met Dutchkids?

Het bekijken van de website

Dutchkids is opgebouwd als een website die probeert op een aantrekkelijke manier onderwerpen als discriminatie, cultuur en identiteit onder de aandacht te brengen. In principe is het al leerzaam om van pagina naar pagina te surfen, de personages te leren kennen en de gesprekken tussen de personages te volgen en daarbij door te klikken naar de achtergrondinformatie.

Dutchkids is een gesloten website. Alleen vanaf de pagina’s voor leerkrachten en docenten kunnen eventuele links bezocht worden. Door de eenduidige lay-out kunnen leerkrachten in één oogopslag zien of de leerlingen nog steeds op de website zitten. Wel kunnen leerlingen vrij van pagina naar pagina surfen. Door de verschillende links is het mogelijk om de eigen nieuwsgierigheid te volgen en teksten over bepaalde thema’s kunnen vanaf verschillende pagina’s bereikt worden. Juist deze methode biedt de gelegenheid om bepaalde onderwerpen letterlijk en figuurlijk vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

De website kan individueel of in tweetallen door de leerlingen bezocht worden. Zij kunnen hierbij hun eigen interesse volgen, maar u kunt de leerlingen ook een bepaalde opdracht meegeven. Zo kunt u hun vragen informatie over een bepaald onderwerp te verzamelen, bijvoorbeeld over vluchtelingen en de verschillende visies die er zijn op het vluchtelingenbeleid in Nederland.

Lespakket Dutchkids

Bij Art.1 is in 2007 een lespakket verschenen dat het gebruik van Dutchkids in de les vergemakkelijkt. Het pakket bestaat uit een docentenhandleiding met twaalf lesbeschrijvingen, een poster, 25 paspoortjes voor de leerlingen, en een stempel plus stempelkussen waarmee de paspoortjes per pagina kunnen worden ‘afgestempeld’ door de docent. Elke les bestaat uit een gezamenlijke introductie, opdrachten voor op de website en een nabespreking voor in de klas. Het pakket is te koop in de webshop van Art.1

De bijbehorende werkbladen en de docentenhandleiding zijn hieronder te downloaden:

docentenhandleiding (PDF 741K)
werkblad10a (PDF 16K)
werkblad10b (PDF 621K)
werkblad10c (PDF 20K)
werkblad10d (PDF 48K)
werkblad11a (PDF 56K)
werkblad12a (PDF 48K)
werkblad12b (PDF 20K)
werkblad1a (PDF 613K)
werkblad1b (PDF 28K)
werkblad1c (PDF 44K)
werkblad2a (PDF 116K)
werkblad2b (PDF 92K)
werkblad3a (PDF 16K)
werkblad3b (PDF 64K)
werkblad4a (PDF 64K)
werkblad5a (PDF 56K)
werkblad6a (PDF 621K)
werkblad7a (PDF 48K)
werkblad8a (PDF 645K)
werkblad9a (PDF 16K)
werkblad9b (PDF 517K)

De lessenserie is zo opgebouwd dat wanneer de activiteiten in de bestaande volgorde worden behandeld leerlingen systematisch kennismaken met de website Dutchkids.nl en met het verkrijgen van de kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn voor het tegengaan van discriminatie. Omdat er samenhang is tussen de thema's die in de verschillende lessen behandeld worden is het aan te bevelen om een aantal lessen in ieder geval gecombineerd te behandelen. Zo bieden les 3 (overeenkomsten en verschillen) en les 4 (generaliseren) een voorbereiding op les 5 (stereotypen) en les 6 (vooroordelen).

Dutchkids is echter breed opgezet. Er worden veel onderwerpen aangesneden. Leerkrachten en docenten kunnen ervoor kiezen slechts bepaalde onderwerpen te behandelen, of de onderwerpen willekeurig door het schooljaar heen te behandelen. Zij kunnen hierbij bijvoorbeeld afgaan op thema’s die op dat moment erg spelen binnen de klas. Wel wordt aangeraden altijd te beginnen met de eerste les, omdat deze les als introductie van de Dutchkids en de website beschouwd wordt. De leerlingen houden zelf in hun paspoort bij welke lessen zij hebben uitgevoerd, de docent ‘stempelt’ dit af. Door speels met het lesmateriaal om te gaan ontstaat een pick & mix systeem: door het jaar heen kunnen diverse thema’s en leerdoelen behandeld worden, niet iedere klas hoeft iedere les gedaan te hebben.

Overige lesactiviteiten

Aan de website kunnen verschillende lesactiviteiten gekoppeld worden. De gesprekken tussen de karakters zijn zo opgezet dat de discussie gemakkelijk voortgezet kan worden in de klas. Soms gebeurt dit met een interactieve vraag aan de bezoeker van de website, soms geeft een opmerking van één van de karakters aanleiding tot verdere discussie. Het kan een interessante opdracht zijn om leerlingen na het bezoek van de website te vragen naar hun standpunt en zich voor te bereiden op een discussie in de klas.

Verschillende standpunten die in de dialogen gegeven worden zijn in meer of mindere mate onderbouwd met de achtergrondinformatie die op de website gegeven wordt. Aan leerlingen kan worden gevraagd of zij kunnen uitleggen waarom bepaalde karakters een bepaalde mening hebben. Leerlingen kunnen dit onderbouwen met informatie van de website, maar ook op basis van eigen ervaringen. Afhankelijk van de zelfstandigheid van leerlingen kunnen zij ook zelf op zoek gaan naar nog meer informatie: op het internet, in de bibliotheek, door het houden van interviews, etc.

Het spreekt het meest voor zich om leerlingen te vragen die standpunten te verdedigen waar zij zich het meest in kunnen vinden. Het kan echter ook erg leerzaam zijn om aan leerlingen te vragen argumenten te verzamelen voor een mening die tegengesteld is aan die van henzelf. De verschillende karakters op de website geven hiervoor een prima referentiekader. Wat zou Bram hiervan vinden? Waarom denk je dat hij dit zal vinden? Hoe zou Indra reageren? Waarom zou zij op die manier reageren?

Schriftelijke opdrachten

Naast het discussiëren over deze onderwerpen in de klas lenen de op de website besproken thema’s zich ook uitstekend voor schriftelijke opdrachten. Het meest klassiek is natuurlijk het werkstuk of het opstel. Er kan een bepaald onderwerp gekozen worden en hierbij kan uit verschillende bronnen informatie gezocht worden. Ook kan aan leerlingen gevraagd worden hun eigen standpunt schriftelijk te formuleren en beargumenteren.

Daarnaast kunt u leerlingen ook uitdagen om zelf de dialogen voort te zetten of nieuwe dialogen te schrijven. Dit kan zowel alleen als in tweetallen gedaan worden. Dit kan schriftelijk, maar ook bijvoorbeeld in de vorm van een stripverhaal.

Bij een stripverhaal kan er extra aandacht gevraagd worden voor de houding en bijvoorbeeld gezichtsuitdrukking van de personages. Op deze manier worden leerlingen geprikkeld om stil te staan waarom of hoe iemand iets zegt. Is hij of zij boos, blij, verdrietig, enthousiast, verliefd? De dialogen op de website geven hiervoor een breed scala aan emoties weer.

Uw ervaringen

Al deze suggesties zijn bedoeld om u een idee te geven hoe u Dutchkids kunt gebruiken in de klas. Wij hebben er alle vertrouwen in dat veel leerkrachten en docenten zelf ook zeer goed in staat zijn om deze website te gebruiken in het onderwijs. Wij zijn ook erg benieuwd naar uw ervaringen.

Als u zelf ideeën of opmerkingen heeft vragen wij u deze te mailen naar info@art1.nl. Eventuele suggesties kunnen bij een herziening van de website opgenomen worden.

Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer