Dutchkids homepage

 

Educatief

Dutchkids is een educatieve website van Art.1 (voorheen LBR) over identiteit, vooroordelen en discriminatie. De website is te gebruiken in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De website sluit aan bij de wettelijke verplichting voor scholen om bij te dragen aan sociale integratie en burgerschap.

Dutchkids is gebaseerd op de website Britkid die in 1998 voor het eerst online ging. Britkid werd ontwikkeld door Chris Gaine, professor in de Toegepaste Sociale Wetenschappen aan de Chichester University. Doel van de website was om leerlingen die in het dagelijks leven en op school weinig in contact komen met kinderen met andere culturele achtergronden inzicht te geven in de veelzijdigheid van de Britse multiculturele samenleving.

Britkid was succesvol en kreeg zijn vervolg in Spanje en in Zweden. Eind 2003 is het LBR met behulp van subsidie van de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden (DCIM) van het Ministerie van Justitie begonnen met de Nederlandse versie.

Herkenbaar

Toen begon de grote uitdaging. Wie zijn de Dutchkids? Hoe heten ze? Wat doen ze? Wat houdt hen bezig? Welke thema’s moeten er op de website aan de orde komen? Hoe kunnen we zorgen dat kinderen nieuwsgierig worden naar deze onderwerpen?

De karakters en de dialogen zijn geïnspireerd op de dagelijkse ervaringen van betrokkenen uit het onderwijs. In samenwerking met leerkrachten is geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.

De makers zijn er daarnaast van uitgegaan dat kinderen in groep 7 en 8 en in de basisvorming van het voortgezet onderwijs vooral nieuwsgierig zijn naar het leven van leerlingen die net iets ouder zijn dan zijzelf. De setting is daarom een school voor voortgezet onderwijs en ook de vrijetijdsbesteding van de Dutchkids past bij jongeren van ongeveer 15 á 16 jaar.

De belevingswereld van leerlingen op een basisschool in de grote stad is niet hetzelfde als die van leerlingen op een dorpsschool op het platteland. Bij het maken van deze website is bewust gezocht naar situaties die voor al deze leerlingen herkenbaar zijn. Verschillende thema’s uit de multiculturele samenleving komen aan de orde, al zullen er verschillen zijn in de mate waarin leerlingen in hun huidige leven met deze thema’s geconfronteerd worden.

Diverse opvattingen en uitdrukkingen

Bij het ontwikkelen van de zeven karakters is getracht om de diversiteit van de jeugd in de Nederlandse multiculturele samenleving zo goed mogelijk in beeld te brengen. Hierbij is natuurlijk geen enkel personage representatief voor een gehele groep met een vergelijkbare culturele of godsdienstige achtergrond. De kinderen worden duidelijk als individu neergezet met eigen ervaringen en opvattingen.

Deze ervaringen en opvattingen kunnen herkenbaar én uitdagend zijn. De auteur heeft de leerlingen soms extreme opvattingen in de mond gelegd. Het is de bedoeling geweest om tegenstellingen uit de huidige discussie over de multiculturele samenleving duidelijk naar voren te laten komen.

In de dialogen is geprobeerd om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het hedendaags taalgebruik van scholieren. Hierbij wordt in een enkel geval een uitdrukking gebruikt die aanstootgevend kan zijn. Uit de context mag duidelijk blijken dat deze gebruikt wordt om duidelijk te maken dat een dergelijke uitdrukking juist niet gewenst is.

Dutchkids is breed opgezet. Er worden veel onderwerpen aangesneden. Het is de bedoeling dat leerkrachten en docenten hier een keuze uit kunnen maken. Zij kunnen hierbij afgaan op thema’s die op dat moment erg spelen binnen de klas. Het is desalniettemin belangrijk dat leerkrachten zich realiseren dat alle onderwerpen in meer of mindere mate in de praktijk al leven bij veel leerlingen. Wanneer te snel conclusies worden getrokken als “Dat speelt niet bij ons” of “Daar zijn ze nog helemaal niet mee bezig”, worden er misschien kansen gemist. De website biedt juist een laagdrempelige gelegenheid om gevoelige onderwerpen ter sprake te brengen. Wij hopen met deze website leerkrachten uit te dagen om met deze thema’s aan de slag te gaan!

Colofon

Aan het maken van Dutchkids hebben meegewerkt:


Ideeën en tekst:

Anette de Ruiter en Marjan Möhle, Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie
Chris Gaine, University of Chichester

Illustraties: Peter Robert Smith

Techniek: Damien Wiles

Met dank aan de volgende personen voor hun medewerking en commentaar:


Jan Hartman
Marianne Fransen, Syl Davans en leerlingen Basisschool De Straap, Helmond Monique Scholtens en leerlingen De Zuidwalschool, Den Haag
Igor Boog, Marcel Kreuger, Marianne Plug en Jeroen Visser, Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

Dutchkids is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het Ministerie van Justitie en op 28 oktober 2004 gelanceerd door drs. M.C.F. Verdonk, toenmalig minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

Met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft Art.1 in 2007 een aanvullend lespakket bij Dutchkids ontwikkeld. Het pakket bestaat uit een docentenhandleiding met twaalf lesbeschrijvingen, een poster, 25 paspoortjes, een stempel en een stempelkussen. Het pakket is te bestellen bij Art.1

Meer informatie over dit lespakket en over het gebruik van Dutchkids in de les vindt u onder het kopje Hoe aan de slag met Dutchkids

Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer