Dutchkids homepage

 

Wie wonen er in Nederland?

In Nederland wonen ongeveer 16 miljoen mensen. Door de eeuwen heen zijn mensen van over de hele wereld in Nederland komen wonen, net zoals er veel Nederlanders in het buitenland zijn gaan wonen.

Verhuizen naar een ander land heet migratie. Het is vaak niet gemakkelijk of leuk om naar een ander land te verhuizen en je familie en vrienden achter te moeten laten. Toch hebben veel mensen redenen om dit te doen.

Ten eerste zijn er economische redenen. In veel landen is er armoede. Werkloze mensen uit deze landen komen dan naar rijkere landen om werk te zoeken.

Ten tweede zijn er politieke redenen. Niet alle landen zijn veilig. Soms is er oorlog. Of mensen die het niet met de leiders van het land eens zijn worden opgepakt en mishandeld.

Ten derde zijn er persoonlijke redenen, mensen gaan naar een ander land om te studeren of te trouwen.

In bepaalde delen van de wereld is de bevolking in de afgelopen eeuw vooral gegroeid door migratie. Dit geldt voor Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Hieronder zie je uit welke landen de mensen die nu in Nederland wonen afkomstig zijn. Het land van herkomst betekent dat of de persoon zelf of één van zijn ouders in dit land geboren is. Ook kinderen die in Nederland geboren zijn maar waarvan één van de ouders in het buitenland geboren is worden hierbij meegeteld.

Land van herkomst Aantal In procenten(afgerond)
Nederland 13.188.000 80,4 %
Landen uit de Europese Unie 852.000 5,2 %
Indonesië 387.000 2,4 %
Turkije 373.000 2,3 %
Suriname 336.000 2 %
Marokko 335.000 2 %
Nederlandse Antillen en Aruba 131.000 0,8 %
Voormalig Joegoslavië 75.000 0,5 %
Voormalige Sovjet-Unie 50.000 0,3 %
China 48.000 0,3 %
Irak 45.000 0,3 %
Overige 582.000 3,5 %
Totaal 16.404.000 100 %

Bron: CBS Statistisch Jaarboek 2008, meetdatum 1 januari 2007

Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer