Dutchkids homepage

 

De vreemdelingenwet

Er zijn regels die bepalen welk land je binnen mag komen. In Nederland zijn die vastgelegd in de Vreemdelingenwet.

Om te bepalen of je Nederland binnen mag komen is je nationaliteit erg belangrijk. Je nationaliteit is het land waar je officieel vandaan komt. Dit hoeft niet persé het land te zijn waar je geboren bent of waar je woont. Als je al lang in een bepaald land woont kan je de nationaliteit van dat land aanvragen.

Veel mensen met een nationaliteit van buiten de Europese Unie en de Verenigde Staten moeten eerst een visum aanvragen voordat ze Nederland in mogen. Ook als ze hier alleen maar op vakantie willen gaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor Suriname, Turkije, China en Rusland.

Wanneer je langer dan 3 maanden wilt blijven moet je een speciaal visum aanvragen. Dit heet een machtiging tot voorlopig verblijf. Ook hierbij hangen de regels af van je nationaliteit.

Dit visum kan je aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in je eigen land. Om het visum te krijgen moet je wel:

  • laten zien dat je genoeg geld hebt,
  • je identiteitsdocument laten zien, bijvoorbeeld je paspoort
  • en mag je geen crimineel verleden hebben.

Daarnaast zijn er nog meer regels, die verschillend zijn per nationaliteit. Ook maakt het uit met welke reden je naar Nederland wilt komen.

Mensen die als vluchteling naar Nederland komen, kunnen niet eerst in hun eigen land een visum aanvragen. Omdat het gevaarlijk voor hen is in hun eigen land moeten zij in het geheim weggaan. Mensen die op de vlucht zijn hebben recht op opvang in een ander land. Ook daarom zijn er voor hen aparte regels.

De regels om een land als Nederland binnen te komen veranderen met de tijd. Na de Tweede Wereldoorlog moest er veel gebeuren in Nederland. We noemen deze tijd de ‘wederopbouw’. Na 1960 ging de economie sterk groeien en waren er extra mensen nodig om al dit werk te doen.

Veel bedrijven gingen in het buitenland arbeiders zoeken. Na 1960 ging de overheid zelf mensen zoeken door contracten af te sluiten met landen als Italië, Spanje, Portugal, Turkije, Griekenland en Marokko. Deze mensen konden met deze contracten heel makkelijk naar Nederland komen.

Het waren vaak jonge mannen die van plan waren om een paar jaar hard te werken. Zij wilden dan veel sparen en met het geld weer naar hun land van herkomst teruggaan zodat ze daar een eigen bedrijfje konden beginnen.

De vrouwen en kinderen van deze mannen woonden eerst nog in het land van herkomst, later kwamen zij ook in Nederland wonen. Er waren ook speciale regels om dit mogelijk te maken.

Vanaf eind jaren '70 ging het minder goed met de economie in Nederland. Toen konden mensen niet meer zo makkelijk hier komen om te werken. Ook de speciale regels om je partner of je kinderen naar Nederland te laten komen zijn later strenger geworden.

Behalve voor vluchtelingen, zijn er nu alleen nog speciale regels voor 'kennismigranten'. Dit zijn mensen met een gespecialiseerde, hoge opleiding. Zij kunnen werk doen dat niet gedaan kan worden door mensen die al in Nederland wonen.

Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer