Dutchkids homepage

 

Op de vlucht

Een vluchteling is iemand die zijn of haar land verlaat omdat hij of zij in zijn eigen land opgepakt kan worden vanwege zijn of haar ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of de sociale groep waar hij of zij bij hoort.

In 1951 is in de Conventie van Genève afgesproken dat mensen die moeten vluchten voor oorlog en vervolging recht hebben op bescherming. Het vragen om deze bescherming heet ‘asiel’ aanvragen en deze vluchtelingen heten dan ook 'asielzoekers'.

Over de hele wereld zijn er volgens het UNHCR, en internationale organisatie die zich bezig houdt met vluchtelingen, 11 miljoen erkende vluchtelingen. Daarnaast zijn er 26 miljoen ontheemde mensen. Dit zijn mensen die in hun eigen land op de vlucht zijn voor geweld en conflict. 14 % van alle vluchtelingen wereldwijd wordt door Europa opgevangen.

Veel mensen hebben het idee dat Nederland heel veel vluchtelingen opvangt. In deze lijst van het UNHCR kan je lezen welke tien landen ter wereld de meeste vluchtelingen opvangen. Nederland staat ongeveer op twintigste plaats in de lijst van opvanglanden.

Volgorde Land Aantal opgevangen
vluchtelingen in 2002
1Pakistan32.033.100
2Syrië1.503.800
3Iran963.500
4Duitsland578.900
5Jordanië 500.300
6Tanzania435.600
7China301.100
8Groot-Brittannië299.700
9Tsjaad294.000
10Verenigde Staten281.200

Bron: UNHCR 2007

Volgens Vluchtelingenwerk wonen er in Nederland tussen de 200.000 en 250.000 erkende vluchtelingen. Zij vormen minder dan 1,5 % van de Nederlandse bevolking. De meeste vluchtelingen in Nederland komen uit Irak, Afghanistan, Iran, Somalië en voormalig Joegoslavië.

De IND onderzoekt waarom iemand naar Nederland is gekomen en wat er precies gebeurd is in zijn of haar eigen land. Binnen 6 maanden moet de IND een besluit nemen over de asielaanvraag. Dit lukt niet altijd, soms moeten mensen veel langer wachten voordat zij horen of ze mogen blijven.

Of iemand mag blijven hangt af van hoe veilig het is in het land waar hij of zij het laatst geweest is voordat hij of zij naar Nederland kwam. Het is soms moeilijk om te bepalen of een land veilig is. Zo kan het in een land sterk per gebied verschillen of het er veilig is. Ook is een land niet voor iedereen even veilig. En het kan na een lange tijd waarin het rustig was in een land opeens weer onrustig en onveilig worden.

Wanneer besloten wordt dat iemand niet mag blijven kan hij of zij beroep indienen. Mensen die ook na beroep afgewezen worden zijn ‘uitgeprocedeerd’. Zij moeten zelf Nederland verlaten en kunnen hier ook hulp bij krijgen. Zo kunnen zij begeleiding, een vliegticket en geld krijgen om in hun eigen land een nieuw bestaan op te bouwen.

Sommige mensen die niet in Nederland mogen blijven maar ook niet weggaan proberen een manier te vinden om hier te kunnen blijven. Zij worden dan 'illegaal'. Via via komen ze vaak aan onderdak en aan werk.

Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer