Dutchkids homepage

 

Geschiedenis: belangrijke gebeurtenissen

Jaar Gebeurtenis
1863Afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen
1933Joden vluchten weg uit Duitsland als nazi's hen discrimineren en isoleren
1940Duitsland valt Nederland aan, begin Nederlandse bezetting
1941Begin van 'holocaust': vermoorden van alle mensen van joodse afkomst door nazi's
1943-1945Bezetting IndonesiŽ door Japan, veel Nederlandse IndiŽrs worden opgesloten in concentratiekampen
1945Einde Tweede Wereldoorlog
1945-1949Onafhankelijkheidsstrijd tussen nationalistisch verzet in IndonesiŽ en Nederlandse leger, veel Nederlandse kolonialen komen naar Nederland
1949IndonesiŽ wordt onafhankelijk, veel Indo-Europeanen (kinderen uit relaties tussen Nederlanders en IndonesiŽrs) komen naar Nederland
Jaren '50/'60In verschillende golven komen vooral Indo-Europeanen naar Nederland
Jaren '50Nederland stimuleert emigratie van een half miljoen Nederlanders naar AustraliŽ, Nieuw-Zeeland, Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika om daar een nieuw bestaan te beginnen in de landbouw
1951De Republiek der Vrije Zuid-Molukken (RMS) wordt uitgeroepen, Molukse militairen worden met hun gezinnen naar Nederland verscheept
1951Vluchtelingenverdrag van GenŤve: alle vluchtelingen hebben recht op bescherming. Meer dan honderd landen ondertekenen dit verdrag
1954Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden wordt van kracht, Surinamers, Antillianen en Nederlanders zijn rijksgenoten en mogen vrij reizen binnen het koninkrijk
1950Eerste tekort aan arbeidskrachten in arbeidsintensieve industrie. Vooral scheepsbouwers, de mijnen en de textielindustrie gaan arbeiders zoeken in het buitenland
Vanaf 1954Veel Surinamers en Antillianen komen voor studie naar Nederland, sommige Surinamers blijven ook
1957Oprichting eerste stichting voor buitenlandse werknemers
Vanaf jaren '60Door automatisering in de olie-industrie neemt werkloosheid op de Antillen toe, er komen veel Antillianen naar Nederland
1960Nederlandse overheid sluit contracten met onder andere ItaliŽ, Spanje, Portugal, Turkije en Marokko om arbeiders naar Nederland te halen
Vanaf 1970Steeds meer Surinamers komen naar Nederland door de slechte economische situatie in Suriname
1975Suriname wordt onafhankelijk, veel Surinamers, ongeveer 55.000 komen in de periode hiervoor naar Nederland nu dit nog kan. Veel zijn er bang voor spanningen tussen Creolen en Hindoestanen na de onafhankelijkheid
1975Stop van werving van arbeiders in het buitenland, begin van de werkloosheid
1975 en 1977Treinkapingen door radicale Molukkers die een onafhankelijke RMS willen
1979Aandacht voor slechte situatie van veel allochtonen en begin van speciaal beleid
1980Visumplicht wordt ingevoerd voor Surinamers
1980Militairen grijpen de macht in Suriname, veel Surinamers vluchten naar Nederland vanwege de politiek en vanwege de armoede
1982De Decembermoorden: politieke tegenstanders van de Surinaamse leider Bouterse worden vermoord
1983Kerwin Duinmeijer, een Antilliaanse jongen van 15, wordt neergestoken door een racistische jongen van 16
CP en CD krijgen in Almere 9 % van de stemmen
1986Aruba stapt uit de Nederlandse Antillen en heeft een eigen band met Nederland
1987Er zijn weer democratische verkiezingen in Suriname, politieke vluchtelingen uit Suriname worden niet meer geaccepteerd
1989Veel allochtonen hebben nog steeds een achterstand, meer nadruk op het leren van de Nederlandse taal en het vinden van werk
Begin jaren '90Aantal individuele asielzoekers in Nederland stijgt sterk
1992Vreemdelingendienst kan huwelijken met een buitenlandse partner tegenhouden en nietig verklaren om schijnhuwelijken tegen te gaan
1994Vreemdelingenwet maakt het moeilijker om in Nederland toegelaten te worden
1995Akkoord van Schengen, vrij personenverkeer tussen verschillende Westeuropese landen
1997Europees Jaar tegen Racisme wordt uitgeroepen
1998Centrumdemocraten niet meer in volksvertegenwoordiging
2000Nieuwe Vreemdelingenwet: strenger toelatingsbeleid en uitzettingsbeleid
2001Op 11 september in dit jaar vinden er aanslagen plaats in New York door fundamentalistische moslims, de VS beginnen de oorlog tegen terrorisme
2004Dutchkids wordt gelanceerd!

Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer