Dutchkids homepage

 

Wat is racisme?

Racisme betekent dat bepaalde (groepen) mensen als minderwaardig gezien of behandeld worden op basis van hun huidskleur, afkomst of culturele achtergrond. Het is een vorm van discriminatie.

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die er helemaal niet toe doen. Zo kunnen mensen ook gediscrimineerd worden op basis van hun sekse of hun seksuele voorkeur. Discriminatie is verboden volgens Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.

Letterlijk staat in dit artikel 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan'. In de Algemene Wet Gelijke Behandeling staat geregeld wat dit precies betekent in het dagelijks leven.

Ook in het strafrecht staan bepalingen over het verbod op discriminatie. Je kan er een boete of zelfs gevangenisstraf voor krijgen.

Discriminatie of racisme begint vaak met vooroordelen. Mensen kunnen denken dat bij een bepaalde huidskleur of afkomst bijzondere eigenschappen horen. Soms positief, bijvoorbeeld hard kunnen rennen of goed kunnen dansen. Vaak ook negatief, zoals lui zijn of gierig zijn.

Op basis van deze vooroordelen gaan mensen denken dat bepaalde personen niet geschikt zijn voor een bepaalde baan of voor problemen gaan zorgen in de buurt. Het kan dan moeilijker zijn om een baan of een huis te vinden.

Wanneer je iemand voor het eerst ontmoet vallen de dingen die anders zijn dan je gewend bent vaak het eerste op. Dit kan iets in het uiterlijk van iemand zijn of een bepaalde manier van praten. Ook als groepen mensen met elkaar in contact komen zien zij vooral verschillen en kunnen zij veel dingen vreemd vinden aan elkaar.

Hierbij kan het idee ontstaan dat de ene groep beter is dan de ander. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens het kolonialisme en ook voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog had het idee dat de ene bevolkingsgroep beter was dan de andere veel aanhang.

Op de wereld zijn er veel verschillende mensen die er allemaal anders uitzien. Sommige mensen delen de mensheid voor het gemak in groepen in en spreken dan van 'rassen'. Wetenschappers zijn er al lang over uit dat dit onzin is.

Tegenwoordig doen wetenschappers veel genetisch onderzoek. Hierbij onderzoeken zij de kenmerken van onder andere mensen zoals die vastliggen in hun genen. Tussen twee mensen die er ongeveer hetzelfde uitzien kunnen nog meer genetische verschillen zitten dan tussen twee mensen die uiterlijk helemaal niet op elkaar lijken. Eigenlijk is er maar één 'ras' en dat is het menselijk ras.

Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer