Dutchkids homepage

 

IsraŽl en Palestina

Het IsraŽlisch-Palestijns conflict is ťťn van de meest omstreden conflicten van dit moment. Het conflict is al heel lang gaande. Het is een strijd tussen de staat IsraŽl en het Palestijnse volk. Het gaat over mensen die net zoals iedereen veilig willen wonen, naar school en naar hun werk willen gaan en zich thuis willen voelen in hun eigen land.

IsraŽl is in 1948 gesticht als staat in het gebied dat tot dan toe bekend stond als Palestina. Palestina was geen staat maar er zijn in de loop der jaren wel afspraken gemaakt over zelfbestuur van de Palestijnen. Deze afspraken zijn nauwelijks nagekomen. Er is ruzie over de vraag waar de grens ligt tussen IsraŽl en de Palestijnse gebieden en hoe onafhankelijk de Palestijnse staat zou mogen zijn.

Door deze ruzie zijn er bomaanslagen van Palestijnen in IsraŽl en invallen van het IsraŽlische leger in de Palestijnse gebieden. In allebei de gevallen zijn vaak onschuldige burgers het slachtoffer. Als reactie op de aanslagen en de acties van het leger komt er vaak nog meer geweld.

Alhoewel er al meerdere pogingen tot vrede zijn ondernomen is juist de laatste jaren de strijd weer toegenomen. Er is veel verdriet en haat onder de IsraŽliŽrs en de Palestijnen. Er zijn extremisten die hoe dan ook de strijd willen voortzetten, maar er zijn ook veel mensen die het liefst zo snel mogelijk in vrede willen leven.

Omdat de meeste Palestijnen moslim zijn en de meeste IsraŽliís joods wordt het conflict vaak gezien als een strijd tussen moslims en joden. Dit klopt niet helemaal, het is toch vooral een politieke kwestie. Toch komt het voor dat moslims en joden die bijvoorbeeld in Nederland wonen ruzie krijgen over deze kwestie.

Het is logisch dat mensen verschillende meningen hebben over dit conflict. En het is ook logisch dat veel mensen zich betrokken voelen want het is een ernstig conflict dat veel mensenlevens kost. Je mening over het conflict kan afhangen van wat je weet over het conflict, van wat je zelf meegemaakt hebt en herkent, van de mensen die je misschien kent die er dagelijks mee te maken hebben, enzovoorts.

Het is lastig als je een verschil van mening hebt hierover en er niet samen uitkomt. Toch is het heel belangrijk dat je elkaars mening respecteert en je eigen mening baseert op feiten en niet op vooroordelen. Alleen op deze manier zal er ooit een oplossing gevonden kunnen worden.

Wat wordt er bedoeld?

Er wordt veel geschreven over het conflict. Niet alles wat je hoort of leest is objectief, met andere woorden: soms wordt er bewust of onbewust partij gekozen. Om het nieuws te kunnen volgen is het belangrijk om van bepaalde woorden te weten wat ermee bedoeld wordt.

Hier een korte woordenlijst:

Balfour declaratie:
In 1917 belooft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Balfour aan de zionisten dat er een nationaal tehuis voor het joodse volk in Palestina zou komen. Voorwaarde was wel dat de lokale bevolking in Palestina hier geen schade van mocht ondervinden.

Bezette gebieden:
Gebieden die IsraŽl in 1967 veroverd heeft op haar buurlanden.

Muur:
IsraŽl is in 2002 begonnen met het bouwen van een hek of muur als afscheiding. Er was veel protest van zowel IsraŽliís als Palestijnen tegen deze muur. Onder andere omdat de muur voor een deel dwars door Palestijns gebied loopt. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft gezegd dat IsraŽl de muur weer moet afbreken maar dit is niet gebeurd.

Nederzettingen:
Dorpen gebouwd door IsraŽliís op Palestijns gebied.

Oslo-akkoorden:
Akkoorden uit 1993 en 1995 tussen IsraŽl en PLO met als doel het verbeteren van de relaties tussen IsraŽl en het Palestijnse volk. Deze akkoorden waren niet erg succesvol omdat er over de belangrijkste problemen geen duidelijke afspraken werden gemaakt.

PLO:
Palestijnse Bevrijdingsorganisatie die in 1964 is opgericht.

PNA:
Palestijnse Nationale Autoriteit, vorm van zelfbestuur onder IsraŽlische controle die is ontstaan in 1993.

Verenigde Naties (VN):
De VN is in 1945 opgericht om te zorgen dat landen samenwerken voor vrede en veiligheid. Bijna alle landen ter wereld zijn lid van de Verenigde Naties. In 1967 heeft de VN gezegd dat IsraŽl de bezette gebieden op moet geven.

Vluchtelingen:
Veel Palestijnen zijn gevlucht en verjaagd naar buurlanden. Velen wonen nu nog steeds in kampen in Libanon, SyriŽ en JordaniŽ. Het is onzeker of en wanneer zij terug kunnen naar het land waar zij of hun ouders vandaan komen.

Zelfbestuur:
Afspraak waarbij Palestijnen zelf (gedeeltelijk) de macht krijgen in bepaalde gebieden. In 1995 ontstonden de eerste echte vormen van zelfbestuur op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Zionisme:
Streven van het joodse volk naar een eigen staat met als resultaat de stichting van IsraŽl in 1948.


Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer