Dutchkids homepage

 

Meer weten over ...de islam

Moslims geloven in de islam. De islam is rond het jaar 610 gesticht door de profeet Mohammed. Mohammed stond op jonge leeftijd al bekend als een denker, zijn bijnaam was Al-Amin, de waarheidslievende. Hij dacht veel na over de rijke mensen in Mekka die slaven hadden die zij erg slecht behandelden. Hij was het hier niet mee eens.

Hij was 40 jaar toen hij werd bezocht door een engel met een boodschap van God. Die zei hem dat hij de mensen in Mekka moest vertellen dat zij moesten ophouden met het vereren van afgoden en moesten accepteren dat er maar één ware God was, Allah. Ook vertelde de engel over eerdere profeten, zoals Abraham, Mozes en Jezus. Toen Mohammed thuiskwam vertelde hij zijn familie over de boodschap van de engel. Zij geloofden hem en waren de allereerste moslims.

Mohammed was nu de Heilige Profeet. De inwoners van Mekka vervolgden hem omdat hij tegen hun goden was. Mohammed en zijn volgelingen vluchtten daarom naar Medina. In de buurt van Medina werd de allereerste moskee gebouwd. Mohammed werd staatsman en leider. Hij woonde met zijn familie en volgelingen in een eenvoudig huis en ontving hier vele gasten. Na zijn dood werd dit huis steeds meer versierd en het is nu een indrukwekkende moskee waar elk jaar veel pelgrims komen. Moslims leven nu verspreid over de hele wereld. Binnen de islam zijn er verschillende stromingen. De twee belangrijkste groepen zijn de soennieten en de sji’ieten.

Moslims geloven in de Arkan-ul-Islam, de vijf zuilen van de islam. Dit betekent dat zij geloofsbelijdenis doen, vijf keer per dag bidden, aan liefdadigheid doen, vasten tijdens de Ramadan en, als ze daar geld voor hebben, op bedevaart gaan naar Mekka. Discipline en toewijding aan Allah zijn erg belangrijk.

Er zijn twee belangrijke feesten in de islam. De twee Eids: Eid ul-Fitr en Eid ul-Adha. Bij het Eid ul-Fitr wordt het einde van de vastenmaand Ramadan gevierd. Bij Eid ul-Adha, het offerfeest, worden er dieren geofferd ter nagedachtenis aan de gehoorzaamheid van Abraham. Op beide feesten worden er cadeau’s uitgewisseld, bezoekt men de moskee en gaat men bij familie en vrienden langs om hen het allerbeste te wensen.

Naast de rituelen bij geboorte en huwelijk is de Bismillah in sommige werelddelen een belangrijke gebeurtenis. Het is de eerste keer dat kinderen als ze ongeveer vier jaar zijn leren lezen uit de koran.

Veel moslims bidden thuis en velen komen op vrijdag samen in de moskee om samen te bidden. Moslims bidden altijd in de richting van Mekka. Bij het bidden kunnen zij gebedskralen als hulpmiddel gebruiken.

Na het bidden wordt er vaak in de koran gelezen, dit is het heilige boek van de moslims. De koran is volgens de moslims het woord van God zoals dit aan Mohammed verteld is, door hem hardop herhaald is en door zijn volgelingen opgeschreven is. In de koran staan ook verhalen uit het oude en nieuwe testament van de christenen en uit de thora van de joden. De koran bestaat uit 114 hoofdstukken die soera’s heten. Het zijn korte gebeden, gedichten en verhalen. Ook staan er geboden en voorschriften in.

Naast de vijf zuilen kent de islam regels rondom eten, drinken en kleding. Moslims mogen alleen halal-voedsel eten, dit voedsel is op een speciale manier klaargemaakt en bevat geen varkensvlees, vlees van vleesetende dieren en bloed. Ook in voedsel als kaas, ijs en gelei zitten soms dierlijke producten verwerkt die niet halal zijn. Ook producten die tot verslaving zoals alcohol en drugs kunnen leiden zijn verboden oftewel haram. Over kleding van vrouwen, bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek, verschillen veel moslims van mening en ook buiten de islam is hier veel discussie over.

Net als bij andere religies zijn er grote onderlinge verschillen tussen de manier waarop moslims hun geloof vormgeven. Net zoals er door de eeuwen heen veranderingen zijn geweest, zijn er ook grote verschillen van land tot land. Ook binnen een land kunnen er verschillen zijn, bijvoorbeeld tussen de stad en het platteland. Zowel de samenleving als geheel als de keuzes die moslims zelf maken zijn bepalend voor de manier waarop men met het geloof omgaat.

Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer