Dutchkids homepage

 

Integreren

Zowel in de politiek als op straat wordt er veel gepraat over integratie. Het gaat dan om de vraag in hoeverre mensen die niet in Nederland geboren zijn, maar hier wel wonen, ge´ntegreerd zijn. Een ander woord voor integratie is inburgeren. Het wil zeggen dat mensen gewend zijn aan de Nederlandse samenleving en zich hier thuis voelen.

Als mensen in Nederland mogen blijven krijgen zij te maken met de Wet Inburgering Nieuwkomers. Deze wet is bedoeld om mensen de mogelijkheid te geven om als volwaardig burger de functioneren in Nederland.

Eerst wordt er gekeken wat mensen nog moeten leren. Daarna krijgen zij les in de Nederlandse taal, zij leren hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit en welke beroepen je hier kan hebben. Ook krijgen ze begeleiding bij het zoeken naar werk of een opleiding.

In de discussie over integratie gaat het niet alleen over dingen die je op school kunt leren zoals de Nederlandse taal of feiten over de Nederlandse samenleving. Veel mensen praten ook over de vraag in hoeverre nieuwkomers zich vasthouden aan hun eigen cultuur of zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Hierbij wordt vaak gedacht aan cultuur als iets dat vaststaat en niet verandert. Maar dit idee klopt niet. Elke cultuur heeft verschillende kenmerken die veranderen met de tijd. De cultuur van een groep mensen wordt be´nvloed door die mensen zelf. Als de Nederlandse samenleving verandert, verandert de Nederlandse cultuur dus ook.

Het is interessant om samen na te denken over wat wij verstaan onder de Nederlandse cultuur. Wat is in Nederland gewoon en in andere landen ongewoon? Hoe vieren wij in Nederland onze verjaardag? Waar mag je wel over praten en waar mag je niet over praten?

Je zal zien dat verschillende personen hier verschillende antwoorden op zullen geven. Het is vooral belangrijk dat we als samenleving afspraken kunnen maken over hoe wij met elkaar samen willen leven waarbij respect voor elkaar centraal staat.

Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer