Dutchkids homepage

 

Ik hou van ....

Mensen verschillen in hun voorkeuren en de keuzes die zij maken, bijvoorbeeld hoe en met wie zij willen samenleven. De meeste mensen hebben een heteroseksuele relatie, dat betekent dat man en vrouw van elkaar houden en samenleven.

Daarnaast zijn er mannen die van mannen houden en vrouwen die van vrouwen houden, zij zijn homoseksueel. Hetero betekent Ďandersí en homo betekent 'gelijk' of 'hetzelfde'. Een hetero valt op iemand van het andere geslacht en een homo valt op iemand van hetzelfde geslacht. Een relatie tussen twee vrouwen wordt ook lesbisch genoemd. Iemand die zich aangetrokken kan voelen tot zowel mannen als vrouwen is biseksueel. In dit stukje wordt voor het gemak steeds het woord homoseksualiteit gebruikt.

In bijna alle culturen is een relatie tussen man en vrouw het meest traditioneel. Vaak wordt er ook getrouwd. Op deze manier wordt de relatie officieel gemaakt, hierbij horen ook afspraken over de verdeling van bezittingen en de zorg voor elkaar en voor de kinderen.

Ook homoseksualiteit is van alle tijden en komt overal voor. Het verschilt wel sterk per cultuur hoe hier mee omgegaan wordt. Volgens sommige mensen keuren religies zoals het christendom, de islam, het hindoeÔsme en het jodendom homoseksualiteit af.

Toch is het eigenlijk moeilijk om te zeggen wat een religie van homoseksualiteit vindt. De verschillende religies hebben wereldwijd veel aanhangers en die kunnen hierover allemaal een eigen mening hebben. Ook mensen die de Koran, de Bijbel of de Torah bestudeerd hebben zijn het niet allemaal met elkaar eens over wat deze heilige geschriften schrijven over homoseksualiteit.

In Nederland is het verboden om te discrimineren op grond van iemands seksuele voorkeur. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, het discriminatieverbod, geldt ook voor homoseksualiteit door de toevoeging 'of op welke grond dan ook'. Andere wetten, zoals artikel 137 uit het Wetboek van Strafrecht en de Wet Gelijke Behandeling zijn hierop gebaseerd. In Nederland en BelgiŽ mogen homoseksuelen ook met elkaar trouwen.

Het verschilt sterk per cultuur in hoeverre mensen openlijk laten zien dat zij homoseksueel zijn. In West-Europa, en vooral in Nederland, is er de laatste tijd veel openheid over homoseksualiteit. Toch vinden veel mensen het nog steeds raar als mannen hand in hand lopen of vrouwen openlijk zoenen met elkaar.

In sommige andere landen mag je wel homoseksueel zijn zo lang je hier maar niets van laat merken in het openbaar. Er zijn ook mensen die homoseksualiteit niet goedkeuren, maar denken dat je er niks aan kan doen en het verder negeren. Tenslotte zijn er ook landen op de wereld waar homoseksualiteit strafbaar is, soms zelfs met de doodstraf.

Alhoewel Nederland vergeleken met veel andere landen heel tolerant is ten aanzien van homoseksualiteit lijkt het de laatste jaren weer moeilijker te worden om hier open over te zijn. Veel mensen merken dat er achter hun rug over hen gepraat wordt of hebben last van vervelende grapjes.

Zo zijn er leerkrachten op scholen die niet durven te zeggen dat zij homoseksueel zijn. Ook vinden veel homoseksuele leerlingen het moeilijk om op school voor hun voorkeur uit te komen. Velen vertellen het daarom niet op school.

Er zijn veel mensen die zeggen dat zij homoseksualiteit wel accepteren, maar toch vooroordelen hebben, grapjes maken of er niets van zeggen als er vervelende opmerkingen gemaakt worden.

Om je veilig te voelen is het belangrijk dat je geaccepteerd wordt zoals je bent. Op een school kunnen leerkrachten, medewerkers, leerlingen en ouders er samen voor zorgen dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Helaas lukt dit nog niet altijd.

Als je dit herkent is het goed om hierover te praten met iemand die je vertrouwt thuis, op school of ergens anders. Ook kan je bellen met de kindertelefoon. Je kan hen elke dag bellen tussen elke dag tussen 14.00 en 20.00 uur op het nummer: 0800-0432. Je kan ook kijken op www.kindertelefoon.nl.

Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer