Dutchkids homepage

 

Wat betekent extreem-rechts?

Extreem-rechts is een term die gebruikt wordt voor politieke groeperingen met ideeŽn die vaak racistisch en radicaal-nationalistisch zijn.

Met radicaal-nationalistische ideeŽn wordt hier een voorliefde bedoeld voor het eigen volk en een afkeer van andere mensen.

Daarnaast zijn extreem-rechtse groeperingen vaak tegen democratische ideeŽn zoals vrijheid en gelijkheid voor iedereen.

De belangrijkste extreem-rechtse stromingen ontstonden aan het begin van de 20ste eeuw in ItaliŽ en Duitsland. Het nationaal-socialisme van Hitler is hiervan een voorbeeld (zie ook: Tweede Wereldoorlog).

Er zijn veel extreem-rechtse bewegingen in Europa. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende bewegingen en tussen de manier waarop zij in verschillende landen actief zijn. Het kunnen politieke partijen zijn maar ook actiegroepen die geen directe politieke macht hebben maar wel hun mening laten horen met demonstraties, folders of posters.

Democratie betekent letterlijk ďhet volk regeertĒ. In deze staatsvorm heeft het hele volk invloed op de regering. Alle inwoners zijn hier voor de wet gelijk en er is vrijheid van meningsuiting. Mensen beÔnvloeden de regering door te stemmen op bepaalde personen of partijen. De partij met de meeste stemmen heeft dan ook het meeste invloed.

Omdat Nederland een democratie is, mogen ook mensen die denken dat andere mensen minderwaardig zijn een politieke partij vormen en proberen om stemmen te krijgen voor hun idee. Ook wanneer ze zelf niet democratisch zijn. Maar zij mogen niet discrimineren en dus geen leuzen schreeuwen tegen buitenlanders of folders verspreiden waarin discriminerende dingen staan. Dit staat in het Wetboek van Strafrecht (artikel 137c,d,e,f en g naast 429 quater).

Het komt wel eens voor dat rechts-extremisten hiervoor een boete of gevangenisstraf krijgen. Dat willen ze natuurlijk niet. Daarom proberen zij soms hun ideeŽn duidelijk te maken zonder hardop te discrimineren. Wat dan opvalt, is dat ze vooral veel over buitenlanders te zeggen hebben, maar over andere zaken verder niet veel te vertellen hebben.

Omdat bepaalde extreem-rechtse groeperingen steeds groter werden en ook succes kregen bij verkiezingen werd in 1997 het Europees jaar tegen racisme uitgeroepen. Veel mensen en organisaties werken samen om racisme en extreem-rechtse bewegingen en ideeŽn te bestrijden. Ook deze website is een voorbeeld van de manier waarop dit gedaan wordt.

Extreem-rechts valt vaak op door de radicale en agressieve dingen die ze roepen. Maar het gaat in Nederland eigenlijk om heel kleine groepen, die onderling nogal eens ruzie hebben. Sinds 2004 zijn er wel meer gewelddadige incidenten met jongeren die zich Ďtegen buitenlandersí keren.

Bepaalde kleding zoals soldatenkistjes met witte veters, een bomberjack of kleding van het merk Lonsdale wordt soms in verband gebracht met extreem-rechts. Sommige jongeren die deze kleding dragen willen op deze manier hun sympathie voor extreem-rechts laten zien. Anderen dragen het om uit te dagen, of om bij een bepaalde groep te horen.

Het kledingmerk Lonsdale wil niets met extreem-rechts te maken hebben. Met de kreet "Lonsdale loves all colours" en door het steunen van antiracimefestivals laten zij zien dat zij juist tegen racisme zijn!

Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer