Dutchkids homepage

 

Meer weten over ... het christendom

Het christendom is ongeveer 2000 jaar geleden ontstaan met de geboorte van Jezus Christus. Voor zijn geboorte kwam er een engel bij zijn moeder Maria, die haar vertelde dat zij een kind zou krijgen dat de zoon van God was.

Jezus groeide op bij zijn ouders, Jozef en Maria. Toen hij ongeveer 30 jaar oud was begon hij verhalen te vertellen over God. Zijn volgelingen reisden met hem mee door Palestina. Jezus verrichtte wonderen en genas zieken. Toen Jezus stierf gingen zijn volgelingen door met het vertellen van zijn leer. Het christendom verspreidde zich naar Griekenland, Turkije en Rome.

Omdat de christenen eerst werden vervolgd door de Romeinen hielden zij geheime bijeenkomsten. Dit waren de eerste kerken. Later werd een Romeinse keizer zelf christen en verspreidde het geloof zich via het Romeinse Rijk. Er werden nu kerken gebouwd die iedereen mocht zien. Nu wonen er christenen op de hele wereld, maar vooral in Amerika, Europa, Afrika en Australië.

Er zijn verschillende stromingen binnen het christendom: de bekendste zijn oosters-orthodox, rooms-katholiek en protestants. De paus in Rome is het hoofd van de rooms-katholieke kerk. Andere stromingen hebben niet zo’n leider.

Voor alle christenen is de bijbel het belangrijkste boek. De bijbel bestaat uit 66 boeken die door verschillende mensen geschreven zijn. Het bestaat uit twee hoofddelen, het oude en het nieuwe testament. Testament betekent ‘belofte’.

Het oude testament werd duizenden jaren geleden geschreven. Het jodendom kent dit boek ook onder de naam TeNacH. Het begint met het ontstaan van de wereld en gaat over de belofte van God aan Abraham en zijn nakomelingen. God beloofde Abraham zijn volk, de joden, eeuwig lief te hebben en te beschermen als dit volk hem zou gehoorzamen en vertrouwen.

Het Nieuwe Testament gaat vooral over het leven van Jezus Christus. Er wordt verteld hoe hij op aarde kwam en vergeving en een nieuw leven beloofde aan de mensen die in hem geloofden en op hem vertrouwden.

De feestdagen van de christenen hangen samen met het leven van Jezus Christus. Met Kerstmis wordt zijn geboorte gevierd. Op Goede Vrijdag wordt herdacht hoe Jezus gekruisigd werd door de Romeinen. Met Pasen wordt gevierd dat Jezus weer opstond uit de dood. Met Hemelvaart wordt gevierd dat Jezus opsteeg naar de hemel. Tien dagen na Hemelvaart daalde de Heilige Geest neer op de apostelen. Dit wordt gevierd met Pinksteren.

Christenen proberen te leven zoals Jezus het vertelde. Vooral je naaste liefhebben en het verspreiden van Gods woord wordt belangrijk gevonden. Christenen bidden tot God om hem te vragen hen te helpen. Zij bidden thuis en in de kerk. Tijdens kerkdiensten wordt er gezamenlijk gebeden, gezongen en geluisterd naar verhalen en preken.

Het christendom kent een aantal belangrijke rituelen. Bij het dopen wordt je met water besprenkeld of ondergedompeld in het water. Hiermee worden je zonden weggewassen en begin je een nieuw leven met Jezus Christus. In het begin was dit alleen voor volwassenen, later lieten veel christelijke ouders hun kind als baby dopen.

Bij de heilige communie of de viering van het avondmaal wordt verwezen naar het laatste avondmaal van Jezus Christus. Op de avond voordat hij gekruisigd werd door de Romeinen gaf Jezus aan zijn volgelingen brood en wijn. Hij zei hierbij dat zij dit moesten zien als zijn lichaam en bloed, dat hij offerde voor de zonden van de mensheid.

Tijdens de heilige communie of avondmaalviering ontvangen de gelovigen wijn en brood of hostie in de kerk. Rooms-katholieke kinderen doen als zij ongeveer 8 jaar zijn hun eerste communie. Zij mogen dan voor het eerst meedoen met de heilige communie.

Er zijn speciale kerkdiensten voor andere rituelen zoals de belijdenis of het vormsel waarin een christen bevestigt dat hij of zij in God gelooft, het huwelijk waarin Gods zegen gevraagd wordt en een rouwdienst wanneer iemand overleden is.

Ga terug via 'vorige' op de browser

 
See this page in Englishmeer weten??   lerarenkamer